X
تبلیغات
رایتل

لوله های زیر زمینی که آب در آن جریان دارد را میتوان از داخل با خمیرهای پرایمر بوسیله پمپ ایزوله کرد.برای قسمت خارجی لوله که زیر زمین و در خاک قرار می گیرد , میتوان از عایق ایزوگام استفاده کرد.
برای اطمینان از زخمی شدن و آسیب دیدگی عایق بر اثر نصب لوله در زیر زمین  و جلوگیری از سوراخ شدن عایق میتوان روی آن یک لایه پشم شیشه فویل دار استفاده کرد.