X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نگهداری پوشش بام ها:
در واقع میتوان از بسیاری زحمات و دشواری های تعمیرات , با نگهداری صحیح پوشش بام جلوگیری کرد.نگهداری میتواند عمر پوشش بام را تا حد زیادی افزایش دهد.

بازرسی کلیه ناودان ها , درز پوش ها , نورگیرها , هواکش ها ,کفشویها و برداشتن هر کونه آشغال و زباله از روی بام حداقل سالی دو بار انجام شود.بازرسی های منظم سبب میشود تا قبل از نشت کردن آب تعمیر مناسب صورت گیرد.
پس از نصب عایق برای نگهداری بام و افزایش عمر مفید آن , انجام اقدامات زیر را به کار فرما توصیه کنید :

1- زباله , خس و خاشاک باید از سطح بام برداشته شود.

2- وضعیت عمومی بام و پوشش آن بررسی گردد.

3- آبرو ها و کفشوی ها بطور جداگانه بازرسی و تمیز شوند.

4- لبه های بام و همپوشانی بازرسی گردد.

5- از ریختن مصالح ساختمانی , مخصوصا اشیا نوک تیز روی عایق اجرا شده خود داری شود.

6- پس از پایان کار نصب , دقت شود هیچگونه ابزار کار و لوازم و مخصوصا نایلون های بسته بندی شده عایق روی پشت بام باقی نماند چون ممکن است یه مرور زمان به طرف ناودان ها رفته و باعث گرفتگی آنها شود.

7- عایق هایی که در فصل تابستان و در هوای گرم نسب میشود (عایق های فویل) بهتر است پس از پایان کار روی کل سطح عایق نصب شده پودر مل پاشیده شود.